Interprovincial Migration in Canada

از سال  1971 نرخ مهاجرت ساکنین استان کبک از این استان به استان های دیگر نسبت به ورود مهاجران استان های دیگر به استان کبک افزایش یافته است.

برا اساس آمار ارائه شده توسط اداره آمار کانادا، در 45 سال گذشته نرخ خالص مهاجرت بین استانی در استان کبک همواره منفی بوده است. در همین دوره در استانهای دیگر حداقل 2 سال نرخ مثبت مهاجرت به استان داشته اند.

نرخ خالص مهاجرت بین استانی در کبک

نرخ خالص مهاجرت بین استانی در کبک

بیشترین نرخ مهاجرت از استان کبک به استانهای دیگر در سال 1977-1978 اتفاق افتاد که 46500 کانادایی استان کبک را به مقصد استانهای دیگر ترک کردند. همچنین کمترین نرخ خروج کانادایی ها از استان کبک در سال 2003-2004 رخ داد که 822 نفر از استان مهاجرت کردند.

در کل، از سال 1971 تا به حال 582470 نفر از استان کبک به استان های دیگر مهاجرت کرده اند، افرادی که بیشتر آنها مهاجران تازه وارد با تخصص بالا بوده اند.

در همین حال نرخ تولد نوزاد در کبک در پایینتر سطح خود در نرخ 1.6 نوزاد برای هر زن در سال 2015 بوده است.

مجموع این فاکتورها به همراه جمعیت رو به پیری کبک سوالی که مطرح است این است که این استان چگونه این کمبود جمعیت و نیروی کار را جبران خواهد نمود.

البته کسانی که افزایش پذیرش مهاجران را راه حل برای کمبود جمعیت می دانند باید مراقب ساکنین قدیمی کبک باشند زیرا که آنها مهاجران تازه وارد را خطری برای هویت فرهنگی و اجتماعی خود می دانند. وقتی دولت لیبرال کبک پیشنهاد افزایش ظرفیت مهاجران از 50 هزار نفر در سال به 60 هزار نفر در سال را داد، آنها با مقاومت منفی شدیدی مواجه شده و مجبور به صرف نظر از این افزایش ظرفیت شدند و ظرفیت 50 هزار نفر تا 2 سال آینده باقی خواهند ماند.

بازار داغ مسکن استان بریتیش کلمبیا

استان کبک در کانادا تنها استانی است که کاملا برنامه های مهاجرتی منحصر به خود را مدیریت می کند. با ظرفیت پذیرش 50000 مهاجر در سال، این استان همچنین بالاترین پذیرش مهاجران تازه وارد به کانادا را دارا می باشد. چالش استان کبک همواره نگه داشتن این مهاجران تازه وارد در استان خود بوده است.

بیشترین متقاضیان مهاجرت به کانادا که از طریق یکی از برنامه های مهاجرتی استان کبک به کانادا مهاجرت کرده اند،  به استان های دیگر نقل مکان می کند و با استفاده از قانون حق کار و زندگی آزاد در هر جای کانادا هیچ محدودیتی در این امر ندارند.

برنامه سرمایه گذاری استان کبک به طور مشخص بحث برانگیز شده است زیرا که بسیاری از ثروتمند انی که از این طریق اقامت کانادا را کسب می کنند معمولا به استان بریتیش کلمبیا رفته و باعث خارج شدن تعادل بازار مسکن این استان با توجه به هجوم سرمایه و تقاضای خارجی می شوند.

البته در همین زمان شاید نکات مثبتی برای استان کبک وجود داشته باشد و آمار این استان آنقدر ها هم بد نباشد زیرا که از سال 2003 به این طرف خروج جمعیت از استان آنتاریو 142514 نفر بوده است که بیشتر از تعداد 101497 نفر، از استان کبک می باشد. بیشترین مهاجرت به استان های آلبرتا و بریتیش کلمبیا بوده است.

مهاجرت بین استانی به خارج از آنتاریو

نرخ مهاجرت خالص بین استانی در آنتاریو

البته هنگامی مهاجرت از استان های مختلف را در قالب درصدی از جمعیت استان را بررسی کنیم متوجه میشویم استان نیوفاندلند و لابرادور رکورد دار خروج افراد از استان می باشد زیرا که این استان % 23.1 جمعیت خود در سال 2015 را از دست داده است.

مهاجرت بین استانی به خارج از نیوفاندلند و لابرادور

نرخ مهاجرت خالص بین استانی در نیوفاندلند و لابرادور

در همین حال استان کبک با مهاجرت % 7 جمعیت خود در رتبه چهارم بعد از استان های ساسکاچوان با % 17.3 و منیتوبا با % 17 قرار دارد.

با وجود نرخ منفی مهاجرت به استان کبک ، این استان کمترین درصد خروج مهاجران از این استان را دارد. با توجه به آمار ارائه شده در بالا شاید درک این مطلب دشوار به نظر بیاید ولی در واقع نرخ خالص منفی مهاجرت بین استانی در استان کبک از نرخ کم مهاجرت داخلی به این استان سرچشمه میگیرد.

برای مثال در سال 2014-2015 از هر 1000 نفر فقط 3.9 نفر از کبک خارج شده اند. این رقم برای استان های آنتاریو و بریتیش کلمبیا به ترتیب 5.9 و 9.2 نفر بوده است. در رتبه آخر این لیست استان پرنس ادوارد قرار دارد که از هر 1000 نفر 23.5 نفر از استان مهاجرت کرده اند.

مهاجرت داخلی به استان ها

در ارتباط با مهاجرت داخلی بین استانی در کانادا، استان کبک دارای پایینترین سطح مهاجرت از استان های دیگر به این استان را دارا می باشد. در سال 2014- 2015 از هر 1000 کانادایی فقط 2.1 نفر به استان کبک نقل مکان کرده اند که این نرخ برای استان های آنتاریو و آلبرتا به ترتیب 4.5 و 20.5 بوده است.

به طور متوسط در 45 سال گذشته از هر 1000 کانادایی ، 3.5 نفر از استان های دیگر به کبک آمده اند. با توجه به این آمار ، کبک به طور متوسط 1.9 نفر از هر 1000 نفر را از سال 1971 از دست داده است.

در چارت های زیر می توانید نرخ خالص مهاجرت بین استانی برای استان های دیگر را مشاهده کنید:

نرخ مهاجرت خالص بین استانی در آلبرتا

نرخ مهاجرت خالص بین استانی در آلبرتا

نرخ مهاجرت خالص بین استانی در بریتیش کلمبیا

نرخ مهاجرت خالص بین استانی در بریتیش کلمبیا

نرخ مهاجرت خالص بین استانی در پرنس ادوارد

نرخ مهاجرت خالص بین استانی در پرنس ادوارد

نرخ مهاجرت خالص بین استانی در ساسکاچوان

نرخ مهاجرت خالص بین استانی در ساسکاچوان

نرخ مهاجرت خالص بین استانی در منیتوبا

نرخ مهاجرت خالص بین استانی در منیتوبا

نرخ مهاجرت خالص بین استانی در نواسکوشیا

نرخ مهاجرت خالص بین استانی در نواسکوشیا

نرخ مهاجرت خالص بین استانی در نیوبرانزویک

نرخ مهاجرت خالص بین استانی در نیوبرانزویک