قانون جدید EB-5

دعوا بر سر آینده برنامه مهاجرتی سرمایه گذاری EB-5 به پایان خود نزدیک می شود.در تاریخ 4 دسامبر 2015، گروهی از قانون گذاران تاثیر گذار در کنگره اعلام کردند که در زمینه قانون جدیدی برای صنعت EB-5 در چند روز آینده به تفاهم رسیده اند.این موضوع با مخالفت گروهی  از انبوه سازان شهری مواجه شده که در مرکز دعوا بر سر آینده این برنامه قرار دارند.قدرت سیاسی و لابی این انبوه سازان ، شک و شبهه  در به تصویب رسیدن پیش نویس  قانون را ایجاد می کند.

برنامه سرمایه گذاری EB-5 که بخشی از قانون آن در 11 دسامبر منقضی می شود،هر ساله به 11000 نفر متقاضیان مهاجرت به امریکا که در برخی پروژه های کار آفرینی سرمایه گذاری می کنند ، گرین کارت صادر می کند.

در سالهای اخیر این پروژه ها اکثرا شامل پروژه های انبوه سازی در مناطق شهری با ظرفیت اقتصادی پویا بوده اند در حالیکه هدف از این پروژه ایجاد شغل و سرمایه گذاری در مناطق حاشیه ای و با درصد بیکاری بالا بوده است.برخی از قانون گذاران در صدد ایجاد سدی برای این دسته از انبوه سازان که از سرمایه های مهاجران سو استفاده می کنند هستند ولی با مخالفت سرسختانه از طرف انبوه سازان مواجه شده اند.

در تاریخ 2 دسامبر ، پیش نویس اصلاح شده قانونی هم از طرف سنا و هم از طرف مجلس نمایندگان مطرح گردید که پیشنهاد تغییراتی در برنامه EB-5 در به دنبال دارد و برنامه را تا 30 سپتامبر 2019 تمدید می کند.عمده این تغییرات به شرح زیر می باشد:

امکان ایجاد 90 درصد کارها به صورت غیر مستقیم که به این معنی است که 10 درصد کارها باید به صورت مستقیم در خود پروژه ایجاد گردد.شغل ایجاد شده در پروژه احداث و همچنین شغل ایجاد شده در محصول تجاری ایجاد شده از طریق پروژه ،هر دو می توانند شغل مستقیم به حساب آیند.در این قانون پیش بینی شده است که اداره تحقیقات اقتصادی فدرال ، روش ایجاد شغل را تایید نماید.

در ضمن تمهیداتی نیز پیش بینی شده است که سرمایه گذاران خارجی را از خرید اوراق بهادار منع می کند.به علاوه هر شغل عمرانی که در راستای ساخت پروژه ایجاد شده باشد و به صورت تمام وقت باشد، حتی اگر یکسال تمام به طول نکشد، به عنوان یک شغل ایجاد شده در این پروژه به حساب آید.