اکسپرس اینتری 2015 کانادا

پس از اینکه پروفایل اکسپری اینتری خود را باز کردید و برای اقامت دائم کانادا تمایل خود را ابراز کردید، وارد یک سیستم امتیاز بندی و رتبه بندی دیگر خواهید شد. 

هرچه امتیاز بیشتری را داشته باشید، شانس شما برای پذیرفته شدن بیشتر خواهد بود.

این سیستم امتیاز بندی، کمی پیچیده تر از مرحله نخست می باشد.

جداول زیر، ریز امتیازات در سیستم اکسپرس اینتری را برای شما به طور کامل آشکار می نماید.

1- سن متقاضی

سنمتقاضی اصلی دارای همراهمتقاضی اصلی بدون همراه
کمتر از00
18
189099
1995105
20-29100110
3095105
319099
328594
338088
347583
357077
366572
376066
385561
395055
404550
413539
422528
431517
4456
4500
و بیشتر

2- تحصیلات

سطح تحصیلاتمتقاضی دارای همراه (متاهل) حداکثر ۱۴۰ امتیاز برای فرد اصلی و ۱۰ امتیاز برای همسرمتقاضی بدون همراه (مجرد) حداکثر ۱۵۰ امتیاز
کمتر از دیپلم00
دیپلم دبیرستان۲۸ نفر اصلی – ۲ همسر30
دوره یک ساله پس از دیپلم۸۴ نفر اصلی – ۶ همسر90
دوره دو ساله پس از دیپلم۹۱ نفر اصلی – ۷ همسر98
دوره سه و یا بیشتر پس از دیپلم یا مدرک لیسانس۱۱۲ نفر اصلی – ۸ همسر120
دو یا بیشتر از دو مدرک تحصیلی پس از دیپلم که حداقل یکی از آنها پس از اتمام یک دوره حداقل سه ساله باشد.۱۱۹ نفر اصلی – ۹ همسر128
فوق لیسانس و یا دوره تخصصی کارورزی۱۲۶ نفر اصلی – ۱۰ همسر135
دکترا۱۴۰ نفر اصلی – ۱۰ همسر150

3-سطح زبان اول(انگلیسی یا فرانسه)

سطح CLBمتقاضی دارای همراه (متاهل) حداکثر ۱۲۸ امتیاز برای متقاضی اصلی و ۲۰ امتیاز برای همسرمتقاضی بدون همراه (مجرد) حداکثر ۱۳۶ امتیاز
حداکثر امتیاز به ازاء هر مهارت زبان۳۲ امتیاز برای متقاضی اصلی و ۵ امتیاز برای همسر۳۴ امتیاز
سطح ۳ و کمتر00
سطح ۴۶ متقاضی اصلی – ۰ همسر6
سطح ۵۶ متقاضی اصلی – ۱ همسر6
سطح ۶۸ متقاضی اصلی – ۱ همسر9
سطح ۷۱۶ متقاضی اصلی – ۳ همسر17
سطح ۸۲۲ متقاضی اصلی – ۳ همسر23
سطح ۹۲۹ متقاضی اصلی – ۵ همسر31
سطح ۱۰ و بالاتر۳۲ متقاضی اصلی – ۵ همسر34

سطح زبان دوم(انگلیسی یا فرانسه)

سطح CLBمتقاضی دارای همراه (متاهل) حداکثر ۲۲ امتیازمتقاضی بدون همراه (مجرد) حداکثر ۲۴ امتیاز
حداکثر امتیاز به ازاء هر مهارت زبان66
سطح ۳ و کمتر00
سطح ۴11
سطح ۵33
سطح ۶66

جدول تبدیل CLB به IELTS

 SpeakingListeningReadingWriting
CLB 5IELTS 5IELTS 5IELTS 4IELTS 5
CLB 6IELTS 5.5IELTS 5.5IELTS 5IELTS 5.5
CLB 7IELTS 6IELTS 6IELTS 6IELTS 6
CLB 8IELTS 6.5IELTS 7.5IELTS 6.5IELTS 6.5
CLB 9IELTS 7IELTS 8IELTS 7IELTS 7

4- سابقه کاری در کانادا

تعداد سالمتقاضی دارای همراه (متاهل) حداکثر۷۰ امتیاز برای متقاضی اصلی و ۱۰ امتیاز برای همسرمتقاضی بدون همراه (مجرد) حداکثر۸۰ امتیاز
کمتر از یک سال00
۱ سال۳۵ متقاضی اصلی – ۵ همسر40
۲ سال۴۶ متقاضی اصلی – ۷ همسر53
۳ سال۵۶ متقاضی اصلی – ۸ همسر64
۴ سال۶۳ متقاضی اصلی – ۹ همسر72
۵ سال و بیشتر۷۰ متقاضی اصلی – ۱۰ همسر80

5- فاکتورهای ترکیبی

ترکیب سطح زبان و تحصیلات

 CLB ۷ و بالاتر در تمام مهارت های زبانCLB ۹ و بالاتر در تمام مهارت های زبان
کمتر از دیپلم00
دوره پس از دیپلم یک ساله یا بیشتر1325
دو و یا بیشتر دوره پس از دیپلم2550

ترکیب تحصیلات و سابقه کار در کانادا

 ۱ سال تجربه کانادایی۲ سال تجربه کانادایی و بیشتر
کمتر از دیپلم00
دوره پس از دیپلم یک ساله یا بیشتر1325
دو و یا بیشتر دوره پس از دیپلم2550

ترکیب سطح زبان و سابفه کار غیر کانادایی

 CLB ۷ و بالاتر در تمام مهارت های زبانCLB ۹ و بالاتر در تمام مهارت های زبان
فاقد تجربه کاری غیر کانادایی00
۱ یا ۲ سال تجربه کاری غیر کانادایی1325
بیش از ۳ سال تجربه کاری غیر کانادایی2550

ترکیب سابقه کار کانادایی و غیر کانادایی

 ۱ سال تجربه کانادایی۲ سال تجربه کانادایی و بیشتر
فاقد تجربه کاری غیر کانادایی00
۱ یا ۲ سال تجربه کاری غیر کانادایی1325
بیش از ۳ سال  تجربه کاری غیر کانادایی2550

ترکیب مدارک مشاغل حرفه ای و زبان

 CLB ۵ و بالاتر در تمام مهارت های زبانCLB ۷ و بالاتر در تمام مهارت های زبان
مدرک توانایی در یک مهارت و دانش زبان255

6- امتیازات پیشنهاد شغلی

در صورت داشتن پیشنهاد شغلی ااز کارفرما در کانادا امتیازات به صورت زیر به متقاضی تعلق می گیرد.

امتیاز افزونه ایتمامی متقاضیان
پیشنهاد شغلی در سمت مدیریتی با کد شغلی 00 با تایید اداره کار200
پیشنهاد شغلی بدون تاییده کار و با کد شغلی 0 یا A یا B50
داشتن نامینیشن ( دعوتنامه) استانی از هر استانی به غیر از کبک600

7- امتیازات  مدارک تحصیلی کانادایی

در صورتی که متقاضی در کانادا تحصیل کرده باشد و مدرک تحصیلی از کانادا دریافت کرده باشد، امتیازات به صورت زیر به متقاضی تعلق می گیرد. باید توجه داشته باشید که برای کسب این امتیازات متقاضی باید در هر سال حداقل 8 ماه به صورت فیزیکی در دوران تحصیل در کانادا بوده باشد.

دوره تحصیلی امتیاز
فوق دیپلم 1 ساله یا 2 ساله15
تحصیلات دانشگاهی 3 ساله به بالا شامل دوره لیسانس، فوق لیسانس و دکترا30

اطلاعات بیشتر در مورد اکسپرس اینتری کانادا