تحصیلات و رشته تحصیلی

تحصیلات

مدرک تحصیلیامتیاز
دیپلم دبیرستان2
دیپلم فنی و حرفه ای6
گواهینامه غیر دانشگاهی حداقل 2 ساله4
گواهینامه غیر دانشگاهی فنی و حرفه ای حداقل 2 ساله6
مدرک فنی و حرفه ای حداقل 1 ساله یا 2 ساله علاوه بر امتیاز رشته تحصیلی 12 یا 16 امتیازی10
مدرک فنی و حرفه ای حداقل 3 ساله8
مدرک فنی و حرفه ای حداقل 3 ساله یا 2 ساله علاوه بر امتیاز رشته تحصیلی 12 یا 16 امتیازی10
مدرک دانشگاهی حداقل 1 ساله4
مدرک دانشگاهی حداقل 2 ساله6
لیسانس مدرک دانشگاهی حداقل 3 ساله10
فوق لیسانس12
دکترا14
حداکثر امتیاز قابل کسب14

رشته تحصیلی

متقاضی باید 1 سال در 5 سال گذشته مشغول به کار در رشته مورد نظر کار کرده باشد. لیست رشته های مورد نیاز در اینجا آمده است.

لیست مشاغلامتیاز
لیست مشاغل گروه A12
لیست مشاغل گروه B9
لیست مشاغل گروه C6
حداکثر امتیاز قابل کسب12

سابقه کاری

سابقه کار ارایه شده باید در 5 سال گذشته باشد.

تجربه کاریامتیاز
کمتر از 6 ماه0
6 الی 11 ماه4
12 الی 23 ماه4
24 الی 35 ماه6
36 الی 47 ماه6
48 ماه و بیشتر8
حداکثر امتیاز قابل کسب8

سن

سنامتیاز
بین 18 تا 35 سال16
36 سال14
37 سال12
38 سال10
39 سال8
40 سال6
41 سال4
42 سال2
43 سال و بالاتر0
حداکثر امتیاز قابل کسب16

دانش زبان

زبان فرانسه      
A1A2B1B2C1C2
Listening000567
Speaking000567
Reading000111
Writing000111

زبان انگلیسی   
CLB 1-4CLB 5-8CLB 9-10
Listening012
Speaking012
Reading011
Writing011

توانایی همسر در Speaking و Listening  نیز هر کدام 3 امتیاز دارد.

زندگی و داشتن بستگان در کبک

اقامت در استان کبکامتیاز
تحصیل و یا کار تمام وقت به مدت 3 ماه تا 6 ماه در کبک5
تحصیل و یا کار تمام وقت به مدت 6 ماه یا بیشتر در کبک5
داشتن ویزای کار و کار به مدت 3 ماه یا بیشتر در کبک5
اقامت کمتر از 3 ماه در کبک1
اقامت به دلایل مختلف بیش از 3 ماه2
حداکثر امتیاز قابل کسب5
وابستگی به استان کبکامتیاز
همسر3
فرزند،پدریا مادر،برادر یا خواهر3
پدر بزرگ یا مادربزرگ3
عمو،عمه،خاله،دایی ویا فرزندان آنها0
حداکثر امتیاز قابل کسب3

مشخصات همسر

مدرک تحصیلیامتیاز
دیپلم دبیرستان1
دیپلم فنی و حرفه ای2
گواهینامه غیر دانشگاهی حداقل 2 ساله1
گواهینامه غیر دانشگاهی فنی و حرفه ای حداقل 2 ساله2
مدرک فنی و حرفه ای حداقل 3 ساله3
مدرک دانشگاهی حداقل 1 ساله1
مدرک دانشگاهی حداقل 2 ساله2
لیسانس مدرک دانشگاهی حداقل 3 ساله3
فوق لیسانس4
دکترا4
حداکثر امتیاز قابل کسب4
لیست مشاغلامتیاز
لیست مشاغل گروه A4
لیست مشاغل گروه B3
لیست مشاغل گروه C2
لیست مشاغل گروه D1
لیست مشاغل گروه E,F,G0
حداکثر امتیاز قابل کسب4
سنامتیاز
بین 18 تا 35 سال3
36 سال2
37 سال2
38 سال2
39 سال2
40 سال1
41 سال1
42 سال1
43 سال و بالاتر0
حداکثر امتیاز قابل کسب3

دانش زبان فرانسهامتیاز
مکالمه0 تا 6
نوشتار0
حداکثر امتیاز قابل کسب6

 

پیشنهاد کار تائید شده

پیشنهاد شغلیامتیاز
کارفرما در مونترال8
کارفرما خارج از مونترال10
حداکثر امتیاز قابل کسب10

فرزندان

فرزندانامتیاز
هر فرزند کتر از 12 سال4
هر فرزند بین 13 تا 19 سال2
حداکثر امتیاز قابل کسب8

خودکفایی مالی

تمکن مالیامتیاز
ارائه مدرک تمکن مالی1
حداکثر امتیاز قابل کسب1
تمکن مالی مورد نیاز کبک بر حسب دلار کانادا 
1 نفر11824
2 نفر14720
3 نفر18097
4 نفر21971
5 نفر24920
6 نفر28105
7 نفر به بالا31291