شته های تحصیلی دارای ۱۶ امتیاز   Section Aرشته های تحصیلی دارای ۱۲ امتیاز  Section Bرشته های تحصیلی دارای ۶ امتیاز  Section C
 مهندسی کامپیوترحسابداری  مهندسی کشاورزی
 علوم کامپیوتر مهندسی هوا فضا  ریاضی کاربردی
 ژنتیک (فوق لیسانس) بانکداری و امور مالی  زیست شناسی
 کاردانی پزشکی هسته ای مهندسی پزشکی  کاردانی مدیریت بازرگانی
 کاردانی تولید دارو بیوفیزیک  مهندسی شیمی
 کاردانی سرطان شناسی  مهندسی عمران  روزنامه نگاری
  زمین شناسی  جرم شناسی
  مهندسی الکترونیک تغذیه
  مهندسی صنایع غذایی اقتصاد
  زمین شناسی جغرافیا
  ارشد آب شناسی تاریخ
  مهندسی صنایع  محیط زیست
  طراحی صنعتی و ارتباط صنعتی  تجارت بین  الملل
  مدیریت اطلاعات  مدیریت منابع انسانی
  کتابداری (فوق لیسانس)  مهندسی مواد
  بازاریابی  میکروبیولوژی
  مهندسی مکانیک  مهندسی معدن
  مهندسی هسته ای  فلسفه
  پرستاری  آمار و احتمالات
  فیزیک مهندسی  روانشناسی
  دکترای روانشناسی  علوم اجتماعی
  مترجمی کاردان فنی طراحی صنعتی
  جانورشناسی
  ساخت و نگهداری هواپیما
  دیپلم فنی ماشین های ساختمان
  دیپلم فنی کشاورزی
  دیپلم فنی ماشین ابزار