دوره 22 قرعه کشی سیستم اکسپرس اینتری کانادا در تاریخ 4 دسامبر 2015 (13 آذر 1394) توسط اداره مهاجرت فدرال برگزار گردید. در این دوره 1451 دعوتنامه برای متقاضیانی که امتیاز 461 به بالا داشتند صادر گردید.

دوره 22 قرعه کشی سیستم اکسپرس اینتری کانادا

این دوره شاهد کاهش قابل توجهی در حداقل امتیاز قبولی اکسپرس اینتری نسبت به دوره قبلی (دوره 21) بوده ایم. در این دوره حداقل امتیازقبولی با کاهش 11 امنتیازی از 472 به 461 امتیاز تنزل پیدا کرده است.

در سه دوره اخیر شاهد کاهش پیاپی حداقل امتیاز قبولی سیستم اکسپرس اینتری بوده ایم. ابتدا در 13 نوامبر از 489 به 484 ،سپس در 27 نوامبر از 484 به 472  و در دوره اخیر ( 4 دسامبر) از 472 به 461  ، نشانگر کاهش امتیاز هستند که پیش بینی می شود این کاهش در دوره های آتی ادامه یابد.

نکات کلیدی در مورد برنامه اکپرس اینتری از ابتدا (1 ژانویه) تاکنون

تاریخ شروع برنامه : 1 ژانویه

تاریخ برگزاری اولین دوره: 31 ژانویه

تاریخ جدیدترین دوره برگزار شده :  27نوامبر

حداقل نمره قبولی در کل دوره های برگزار شده : 450 (18 سمپتامبر و 2 اکتبر)

بیشترین تعداد دعوتنامه صادرشده در یک دوره: 1637 (27 مارچ)

کمترین تعداد دعوتنامه صادرشده در یک دوره: 715

بیشترین کاهش نمره قبولی بین 2 دوره پیاپی : 273 امتیاز (از 22 می تا 12 جون)

کمترین کاهش نمره قبولی بین 2 دوره پیاپی : 0 امتیاز (از 18 سپتامبر تا 2 اکتبر)

بیشترین افزایش نمره قبولی بین 2 دوره پیاپی: 302 امتیاز(از 17 آپریل تا 22 می)

بیشترین فاصله بین 2 دوره انتخابی: 35 روز (بین 17 آپریل تا 22 می)

کمترین فاصله بین 2 دوره انتخابی: 7 روز ( در 6 دوره مختلف)

کل دعوتنامه های صادرشده تاکنون(4 دسامبر 2015) : 29560