گزارش skill select ژانویه

در 8 ژانویه 2016 دوره های انتخابی سیستم Skill Select ویزای استرالیا برگزار شد. تعداد کل دعوت‌نامه هایی که برای این دوره در نظر گرفته شده به شرح زیر است:

8 ژانویه 2016 (18 دی 1394)

زیرشاخه ویزا دعوت‌نامه
نیروی متخصص بدون اسپانسر زیرشاخه 1892400
نیروی متخصص با اسپانسر اقامت موقت زیرشاخه 4895

در دوره های انتخابی 2015-2016 تاکنون نتایج به صورت زیر بوده است:

زیرشاخه ویزاJulAugSepOctNovDecJanتعداد کل
نیروی متخصص بدون اسپانسر زیرشاخه 189230023002300200023001400240015000
نیروی متخصص اقامت موقت زیرشاخه 4898080804040105335
تعداد کل238023802380204023401410240515335

امتیازبندی متقاضیان دعوت شده در 8 ژانویه 2016

امتیازبندی متقاضیان دعوت شده و تعداد آن‌ها در 8 ژانویه 2016 در گراف زیر آمده است:

امتیاز بندی و تعداد skill select استرالیا

نحوه انتخاب متقاضیان Skill Select استرالیا

در سیستم ارسال دعوت‌نامه برای متقاضیان، ابتدا آن‌هایی که امتیاز بالاتری داشته‌اند موفق به دریافت دعوت‌نامه شده‌اند. برای متقاضیان با امتیاز مشابه بسته به تاریخ فرستادن مدارک خود برایشان دعوت‌نامه صادر شده است به این ترتیب که آن‌هایی که زودتر مدارک خود را ارسال کرده‌اند، در زمان کوتاه‌تری برایشان دعوت‌نامه ارسال شده است.

زیرشاخه ویزا امتیاززمان ارسال دعوت‌نامه
نیروی متخصص بدون اسپانسر زیرشاخه 1896014 دسامبر 2015
نیروی متخصص اقامت موقت زیرشاخه 4897015 دسامبر 2015

به دلیل بالا بودن تعداد متقاضیان در رشته‌های شغلی زیر برای آن‌ها قرار است به صورت خاص دعوت‌نامه ارسال گردد.
• تحلیلگر سیستم ها
• حسابدار
• برنامه‌نویس نرم‌افزار و اپلیکیشن
برای شغل‌های ذکر شده ابتدا برای آن‌هایی که از طریق ویزای نیروی ماهر بدون اسپانسر زیرشاخه 189 دعوت‌نامه ارسال می شود و سپس برای آن‌هایی که از طریق زیرشاخه 489 اقدام نموده‌اند. اگر تعداد دعوت‌نامه‌ها برای ویزا 189 به حدنصاب برسد، برای متقاضیان ویزای 489 دعوت‌نامه صادر نخواهد شد.
نمره قبولی برای مشاغل بالا و زمان بررسی پرونده برای ویزا در جدول زیر آمده است :

کد مشاغلشغلحداقل امتیاز قبولیتاریخ پروسس آخرین متقاضی برای ویزا
2211حسابدار7019 نوامبر 2015
2611مهندس شبکه و تحلیلگر سیستم ها653 اکتبر 2015
2613برنامه‌نویس نرم‌افزار و اپلیکیشن6026 ژوئن 2015

برای  متقاضیان مهاجرت به رشته شغلی زیر به دلیل رسیدن به حدنصاب 2015 دیگر دعوت‌نامه صادر نمی گردد.

  • بازرس حسابرس
  • منشی