در جدیدترین دوره انتخابی برنامه اکسپرس اینتری کانادا که در تاریخ 8 نوامبر 2017 ( 17 آبان 1396) برگزار گردید ، نحوه ارسال دعوتنامه و انتخاب متقاضیان تغییر کرده است.
در این دوره که بیست و هفتمین دوره در سال 2017و دره 77 از ابتدا می باشد، اداره مهاجرت تصمیم گرفته است که اولا فقط برای 2000 نفر اول دعوتنامه برای تشکیل پرونده اقامت دائم ارسال نماید و امتیاز قبولی در این دوره با جهش 22 امتیازی نسبت به 2 دوره گذشته به 458 امتیاز رسیده است.
دلایل افزایش امتیاز قبولی در این دوره رو میتوان در این 3 مورد خلاصه کرد:
کاهش تعداد دعوتنامه در دوره اخیر نسبت به دوره های گذشته : در این دوره تنها 2000 نفر متقاضی مهاجرت به کانادا موفق به اخذ دعوتنامه از سیستم اکسپرس اینتری شدند و این در حالی است که در دوره های گذشته در سال 2017 ، اکثر دوره ها شاهد تعداد دعوتنامه بالای 3500 متقاضی بوده است.
ارسال دعوتنامه برای متقاضیان دارای امتیاز 600 به بالا در دوره گذشته : در دوره قبلی انتخابی که برگزار گردید ، اداره مهاجرت فقط برای متقاضیانی که دارای دعوتنامه استانی بودند ، دعوتنامه برای تشکیل پرونده اقامت دائم ارسال نمود. این بدان معنی است که بسیاری از متقاضیان با امتیازاتی بین 450 تا 599 که معمولا از استخر متقاضیان خارج شده و موفق به دریافت دعوتنامه میشدند ، در دوره گذشته ناکام بودند و همه آنها به این دوره منتقل شده و باعث افزایش سطح امتیازات در استخر متقاضیان برنامه اکسپرس اینتری شده اند.
تغییر نحوه انتخاب متقاضیان در سیستم اکسپرس اینتری: تغییری که در دوره اخیر نسبت به دوره های گذشته ایجاد گردیده است این است که در دوره های گذشته اگر مثلا امتیاز قبولی 436 بود ، اداره مهاجرت برای تمامی افرادی که در استخر اکسپرس اینتری با امتیاز 436 حضور داشتند دعوتنامه ارسال می کرد.
اما در این دوره ، اداره مهاجرت تصمیم گرفته است که تعداد متقاضیان را در عددی ثابت نگر دارد و به این ترتیب اگر امتیاز قبولی 458 می باشد و افرادی موفق به دریافت دعوتنامه نشده اند به این دلیل است که تاریخ بازگشایی پرونده اکسپرس اینتری آنها به متقاضیانی که با امتیاز مشابه موفق به دریافت دعوتنامه شده اند ، جدیدتر می باشد. این بدان معنی است که آنها دیرتر از متقاضیان دیگر وارد استخر شده اند و اگر چه امتیاز قبولی را کسب کرده اند ، از استخر متقاضیان بیرون کشیده نشده و به دوره انتخابی بعدی منتقل میشوند.

این روش ممکن است در چند دوره آینده باعث بالا ماندن امتیاز قبولی اکسپرس اینتری شود ولی با گذشت زمان دوباره امیدواریم که امتیاز قبولی کاهش پیدا کند و به محدوده 435 بازگردد.