بعد از 1 سال کشمکش بین سنا و مجلس نمایندگان و تغییرات و اصلاحیه های مختلف در نهایت لایحه شهروندی C-6 تصویب و طی چند ماه آینده اجرایی خواهد شد.

از مهمترین تغییرات قانون شهروندی کانادا میتوان به موارد زیر اشاره شود:

  • برای اخذ شهروندی و اقدام برای دریافت پاسپورت کانادایی از این پس متقاضیان می بایستی فقط 1095 روز به صورت فیزیکی حضور داشته باشند. این روزها می بایستی در 5 سال قبل از اقدام برای شهروندی در کانادا و بعد از دریافت اقامت  دائم کانادا باشند. در قانون قبلی تعداد این روزها 1460 روز در 6 سال بعد از گرفتن اقامت دائم کانادا بود.
  • تغییر مهم دیگر این است که در قانون جدید لازم نیست که متقاضی در این سالها حداقل 183 روز یا همان نصف سال در کانادا حضور فیزیکی داشته باشد. این بدان معنی است که برای مثال شخص می تواند یک سال زیر 183 در کانادا باشد و این روزها برای دریافت پاسپورت کانادایی و شهروندی کانادا به حساب خواهند آمد.
  • از این پس برای دریافت شهروندی کانادا فقط از افراد بین 18 تا 54 سال نیاز به دادن امتحان زبان دارند و سنین دیگر از ارائه مدرک زبان معاف خواهند بود.
  • در قانون قبل شخص پس از دریافت شهروندی کانادا حتما باید در کانادا زندگی می کرد ولی در قانون جدید شخص بعد از دریافت شهروندی کانادا میتوانند در هر کشور دیگری زندگی کند و نیاز به داشتن حضور فیزیکی در کانادا نیست.
  • در قانون جدید روزهایی که شخص با ویزای دانشجویی و یا ویزای کار در کانادا حضور داشته است تا حداکثر یکسال در تعداد روزهای مورد نیاز برای دریافت شهروندی براش احتساب خواهد شد. برای مثال اگر شخص با ویزای دانشجویی به مدت 3 سال در کانادا بوده و سپس اقامت دائم اخذ کرده و هم اکنون میخواد برای گرفتن پاسپورت کانادایی اقدام کند ، میتواند 365 روز از روزهایی که با ویزای دانشجویی در کانادا حضور داشته است رو در راستای 1095 روز مورد نیاز برای گرفتن پاسپورت اخذ نماید.
  • در قانون جدید برای اقدام جهت گرفتن پاسپورت کانادایی شخص نیاز دارد که فقط فرم اظهار نامه مالیاتی 3 سال گذشته خود را اعلام نماید.
  • در قانون جدید کسانی را به دلایل تروریستی یا امنیتی مجرم شناخته میشوند را نمیتوان خلع شهروندی کرد. این قانون به این دلیل خوب است زیرا که در قانون کانادا جرایم امنیتی یا تروریستی تعریف بسیار بازی دارند به این معنی که افرادی که شاید در یک تجمع خیابانی بر علیه دولت شعار داده و فقط مسالمت آمیز تجمع کرده باشند هم میتوانند مجرم امنیتی باشند و در قانون قبلی دولت اجازه داشت شهروندی این افراد را باطل نماید ولی در قانون جدید این حق از دولت گرفته شده است.
  • در قانون جدید به کودکان زیر 18 سال اجازه میدهد به صورت انفرادی و بدون نیاز به والدین خود برای شهروندی کانادا اقدام نمایند.

بخش هایی از این قانون قرار است که در آخر ماه جون 2017 اجرایی شود و بخش اعظم آن که شامل تعداد روزهای مورد برای دریافت شهروندی کانادا است از ماه اکتبر 2017 اجرایی میگردد.