برنامه اکسپرس اینتری استان آنتاریو دارای لیست مشاغل خاصی نمی باشد. در این حال در هر دوره انتخابی اداره مهاجرت با توجه به نیاز بازار رشته های خاصی را در اولویت برای دریافت دعوتنامه اولیه قرار می دهد و متقاضیان با این مشاغل زودتر دعوتنامه دریافت می نمایند

در خبر جدید اعلام شده از سایت اداره مهاجرت استان آنتاریو اعلام شده است که در دوره جدید انتخابی که از تاریخ 28 جون 2017 شروع شده رشته های زیر در اولویت دریافت دعوتنامه اولیه برای اقدام برای برنامه اکسپرس اینتری استان انتاریو دارند:

 • NOC 0131: Telecommunication Carriers Managers
 • NOC 0213: Computer and Information Systems Managers
 • NOC 2133: Electrical and Electronics Engineers
 • NOC 2147: Computer Engineers (Except Software Engineers and Designers)
 • NOC 2171: Information Systems Analysts and Consultants
 • NOC 2172: Database Analysts and Data Administrators
 • NOC 2173: Software Engineers and Designers
 • NOC 2174: Computer Programmers and Interactive Media Developers
 • NOC 2175: Web Designers and Developers
 • NOC 2241: Electrical and Electronics Engineering Technologists and Technicians
 • NOC 2281: Computer Network Technicians
 • NOC 2282: User Support Technicians
 • NOC 2283: Systems Testing Technicians
 • NOC 5224: Broadcast Technicians
 • NOC 5241: Graphic Designers and Illustrators

 

این برنامه از این لحاظ محبوب است که نیاز به پیشنهاد شغلی نداشته  و متقاضیان در هر زمان میتوانند اقدام به تشکیل پرونده نمایند.

البته برای اقدام از طریق این برنامه و دریافت اقامت دائم کانادا متقاضی همچنان باید شرایط مورد نیاز را که کسب حداقل 67 امتیاز در سیستم امتیاز بندی برنامه متخصص فدرال هست را دارا باشد . در ضمن متقاضی برای انتخاب شده از طرف استان آنتاریو باید در سیستم امتیاز بندی اکسپرس اینتری کانادا حداقل 400 امتیاز کسب کرده باشد.