آمار جدید اداره کار کانادا نشان می دهند که نرخ بیکاری در این کشور به کمترین مقدار خود از زمان بحران مالی سال 2008 رسیده است.

نرخ بیکاری در پایان ماه جولای 2017 ( مهرداد 1396) به رقم 6.3 % رسید که شاهد 0.2 % کاهش نسبت به ماه اکتبر سال 2008 و شروع بحران مالی در این کشور می باشد. نرخ افراد دارای کار نیز با 0.1 % شاهد ایجاد شغل برای 11000 نفر در کانادا شده است.

نرخ بیکاری در هر استان

در استان کبک کانادا رقم بیکاری به نرخ 5.8 % رسیده است که این کمترین مقدار از زمان ثبت نرخ بیکاری در سال 1976 می باشد.

استان منیتوبا  دارای کمترین نرخ بیکاری در میان استان های کانادا با نرخ 5 % می باشد. این استان با ایجاد 4800 شغل در ماه جولای باعث ایجاد 13000 شغل از سال قبل تاکنون بوده است که رشدی 2.1 % را نشان می دهد.

استان آنتاریو هم با ایجاد 26000 شغل باعث کاهش نرخ بیکاری استان به رقم 6.1 % شده است. این استان در 12 ماه گذشته توانسته است 138000 شغل جدید ایجاد نماید.

استان نیوبرانوزویک هم رکورد نرخ بیکاری را شکست و این استان با کاهش 1.6 % نرخ بیکاری خود، آن را به رقم 6.5 % رسانده است.

 

با توجه به شاخص های جمعیتی میتوان گفت که زنان 55 سال به بالا بیشترین سود از این رشد کار را یافته اند و برای آنها 14000 شغل ایجاد شده است ولی در گروه های سنی دیگر نرخ تقریبا ثابت مانده است. در 12 ماه گذشته نرخ افراد دارای کار برای افراد 55 تا 64 سال به طور کلی 2.9 % رشد نشان داده است.

نرخ بیکاری در زمینه های کاری مختلف

در بخش عمده فروشی و خرده فروشی با ایجاد 22000 شغل در ماه جولای پرچم دار ایجاد شغل در کانادا بوده اند. در این صنایع از آغاز سال 2017 ، 94000 شغل جدید ایجاد شده است که رشد 3.4 % را نشان میدهد.

در بخش های دیگر هم شاهد آمار امید بخش بوده ایم . در بخش فرهنگ و سرگرمی 18000 شغل ، در بخش تولید 14000 و در بخش حمل و نقل و نگهداری شاهد ایجاد 8400 شغل جدید بودیم.

در بخش هایی هم با کاهش شغل مواجه هستیم از قبیل خدمات آموزشی با کاهش 32000 شغل ، خدمات دولتی 10000 شغل و صنعت کشاورزی با کاهش 10000 شغل از این موارد بوده اند.