در تازه ترین آمار منتشر شده از طرف اداره کار کانادا، نرخ بیکاری در ماه آگوست 6.2 % بوده است که نسبت به ماه جولای 0.1 % کاهش نشان میدهد. این نرخ کمترین نرخ بیکاری در کانادا از سال 2008 به بعد می باشد.

در طول ماه اگوست در سراسر کشور نزدیک به 22000 فرصت شغلی جدید ایجاد شده و باعث کاهش نرخ بیکاری به ویژه در میان مردان و زنان بالای 25 سال شده است.

تعداد افراد شاغل به صورت پاره وقت 110 هزار نفر افزایش داشته است و این در حالی است که مشاغل تمام وقت با کاهش 88 هزار نفری مواجه بوده اند. افزایش مشاغل پاره وقت در میان تمامی رده های سنی یکنواخت بوده ولی کاهش مشاغل تمام وقت بیشتر مربوط به گروه سنی جوانان 15 تا 24 سال میباشد.

در طول سال گذشته میلادی نرخ مشارکت در بازار کار 2.1 % افزایش نشان می دهد که این به معنی 374 هزار شغل جدید چه به صورت پاره وقت و چه به صورت تمام وقت می باشد.

مردان و زنان بالای 55 سال بیشترین سهم از مشاغل ایجاد شده را کسب کرده اند و این در حالی است که سهم شاغلین در سنین 15 تا 24 سال کاهش نشان داده است.

مقایسه آمار نرخ بیکاری در ماه آگوست و جولای  2017

استانتغییر شغل در ماه آگوستنرخ بیکاری
منیتوبا3004.9
بریتیش کلمبیا-12005.1
آنتاریو311005.7
کبک-60006.1
ساسکاچوان1006.4
نیوبرانزویک-5007.8
البرتا23008.1
پرنس ادوارد3008.8
نواسکوشیا-56008.9
نیوفاندلند140014.7
کانادا222006.2

وضعیت بازار کار به تفکیک استان

استان آنتاریو با افزودن 31000 شغل در ماه گذشته پرچمدار ایجاد شغل در میان استان ها بوده است. پرجمعیت ترین استان کانادا در 4 ماه گذشته شامل رشد ایجاد نرخ ایجاد شغل بوده  و اکنون با نرخ بیکاری 5.7 % ، پایینترین نرخ بیکاری از سال 2001 را شاهد است. افراد دارای شغل 154000نفر یا 2.2  % در سال منتهی به ماه سپتامبر افزایش یافته است . همچنین در همین دوره نرخ بیکاری 1 % کاهش یافته است.

گرچه در استان منیتوبا تغییر چندانی در نرخ بیکاری صورت نگرفته و تنها 0.1 % کاهش یافته است ولی همین باعث شده است نرخ بیکاری در استان به رقم بی سابقه 4.9 % برسد.

در استان کبک  شاهد کاهش 6000 شغل در ماه گذشته بوده ایم ولی نرخ بیکاری همچنان در رقم 6.1 % باقی مانده است که نسبت به سال گذشته 1 % کاهش یافته است. این استان فرانسوی زبان در 12 ماه گذشته 93000 شغل جدید ایجاد کرده است.

افراد جویای کار در آلبرتا باعث افزایش نرخ بیکاری در این استان به رقم 8.1 % در ماه آگوست شده اند. این در حالی است که البرتا در 12 ماه گذشته 34000 موقعیت شغلی جدید ایجاد کرده است. این رقم البته با توجه به اینکه این استان نفت خیز در حال پشت سر گذاشتن مشکلات حاصل از کاهش قیمت نفت و افت بازار آن است بسیار امید بخش است . همچنین شاهد اوج گیری صنایع حمل و نقل، عمده فروشی، تولید و منابع طبیعی در این استان هستیم.